Privacybeleid

Wie zijn we

Deze website is eigendom van Christoph Neyrinck.

CNSV

Christophe Neyrinck

Korte Vijfwegstraat 23

8460 Ettelgem

Tel. 0495 52 58 63

E-mail. info@cnsv.be

BE 0545 919 661

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CNSV of rechthoudende

Klachten

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van ons arrondissement bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

CNSV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

CNSV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Algemene voorwaarden

CNSV hecht belang aan uw privacy. De meeste info op onze site is beschikbaar zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien er wel persoonlijke gegevens worden gevraagd, zal deze enkel worden gebruikt in het kader van strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. Indien de bezoeker hier niet akkoord mee gaat, kan hij zich hiertegen steeds kosteloos verzetten. U kan zich richten tot:

CNSV

Christophe Neyrinck

Korte Vijfwegstraat 23

8460 Ettelgem

Tel. 0495 52 58 63

E-mail. info@cnsv.be

Onze privacyverklaring rust steeds op één belangrijke pijler:

“UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN NOOIT DOORGEGEVEN AAN DERDEN.”

De bezoekers van deze website hebben steeds (conform de wet wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992):

  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens
  • Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht op intrekken van de toestemming

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel toestel geplaatst worden wanneer u een website bezoekt. Een cookie herkent enkel een machine, het is niet in staat om personen te identificeren.

Er zijn twee soorten cookies: First party cookies (wordt gebruikt door de bezochte website zelf) en third party cookies (zijn niet afkomstig van de bezochte website, maar van derden (zoals facebook, twitter, …)

Iedereen kan zijn internetbrowser instellen zodanig dat de cookies niet worden geaccepteerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geïnstalleerd.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics en Facebook pixel

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van de al reeds besproken “cookies”. Google analytics stelt ons in staat om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie over uw gebruik en uw IP-adres wordt opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover ze beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze website gebruikt ook de Facebook Pixel. De Facebook Pixel verzamelt voor gegevens zodat we marketinginspanningen goed kunnen organiseren. Dit systeem biedt ons de mogelijkheid de juiste boodschap aan de juiste mensen te tonen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Facebook op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.